Az elektronikai hulladék kezeléséről és elszállításáról az Electro-Coord Kft. gondoskodik.
 
 
Az elektromos, elektronikus berendezések az emberi egészségre és a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaznak!
 
 
Az általunk forgalmazott elromlott, vagy elhasznált elektronikai eszközöket telephelyünkön munkatársaink nyitvatartási időben átveszik.
 
 
A hulladékká vált berendezéseket elkülönítetten kell gyűjteni, és nem helyezhetők a kommunális hulladékkal azonos gyűjtőedénybe. A használt és hulladékká vált elektromos berendezések a forgalmazás helyén, vagy a használt berendezéssel jellegében és funkciójában azonos elektromos berendezéseket forgalmazóknál, illetve a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések a lakosság számára elérhető hulladékgyűjtő udvarokon is térítésmentesen leadhatók.
 
 
A Glover Electric Kft. a 197/2014.(VIII.1.) Korm. rendelet szerint gondoskodik az általa forgalomba hozott termékek hulladékkezeléséről. Az elektromos és elektronikai berendezések és azok csomagolásának környezetvédelmi termékdíjának megfizetésével, a Glover Group Kft. teljesíti a kötelező gyűjtési és hasznosítási előírásokat.